De geschiedenis van Lelystad Airport – Wat vooraf ging aan de uitbreiding

De geschiedenis van Lelystad Airport – Wat vooraf ging aan de uitbreiding

Al decennia lang zijn er plannen voor ontwikkeling van Lelystad Airport. In 2015 besloot het kabinet definitief tot uitbreiding van de polderluchthaven, die zich vanaf 2018 moet gaan profileren als airport voor met name vakantievluchten.

Grasbanen

De geschiedenis van Lelystad Airport gaat terug tot voor 1973. Bij de drooglegging van Flevoland werden meerdere grasbanen voor vliegtuigen gerealiseerd, maar de verschillende plekken bleken verre van efficiënt. Zodoende werd besloten dat Lelystad een vliegveld moest krijgen. In 1973 ontstond daarop Lelystad Airport met één grasbaan.




Al snel zorgde het toenemende vliegverkeer ervoor dat er behoefte kwam aan een verharde baan. In 1981 werd de verharde baan – nadat eerder al een verharde taxibaan was gerealiseerd – opgeleverd. Hoewel de airport in een behoefte voorzag, stagneerde de ontwikkeling van de luchthaven als zakelijk vliegveld enigszins.

Schiphol Group

In 1991 werd de landingsbaan verlengd tot een lengte van 1250 meter. Tevens werd verlichting aangebracht. Twee jaar later – in 1993 – nam Schiphol Group de polderluchthaven over. In de jaren die volgden werd geregeld gesproken over uitbreidingsplannen en het installeren van een eigen luchtverkeersleiding.

Hans Alders

In 2009  wordt de Alderstafel Lelystad gestart. De commissie onder leiding van PvdA’er Hans Alders onderzoekt de mogelijkheden om van Lelystad Airport een zogenaamde ‘twin-luchthaven’ van Schiphol te maken. Doel van deze Tafel is om met de regio te overleggen over de condities waaronder de inpassing van de luchthaven plaatsvindt en daarover het kabinet te adviseren. Aan Tafel zitten vertegenwoordigers van lokale, regionale en landelijke overheden, de luchtvaartsector, belangenverenigingen en bewoners. Het regelmatig stormachtige overleg leidt in 2012 tot een (positief) advies over de uitbreiding aan het kabinet. De regering neemt het advies over en besluit haar fiat te geven aan uitbreiding van Lelystad Airport.

Uitbreiding krijgt groen licht




Op 31 maart 2015 verleent minister Wilma Mansveld definitief de vergunning tot het uitbreiden van Lelystad Airport. Dat betekent dat de start- en landingsbaan wordt verlengd naar 2400 meter, zodat ook grotere vliegtuigen kunnen landen en opstijgen. Het Rijk en Schiphol Group zien Lelystad Airport als ideale overloop voor Schiphol, waarbij met name vakantievluchten in de toekomst vanaf Lelystad zouden moeten gaan vliegen. Lelystad Airport moet tussen 2018 en 2033 gaan groeien naar 45 duizend vliegbewegingen hebben en twee miljoen passagiers gaan verwerken.

Het groen licht voor de veelbesproken uitbreiding, die op tegenstand van dorpsbewoners in Biddinghuizen en Zeewolde, natuurliefhebbers en kritische luchtvaartmaatschappijen kan rekenen, brengt met zich mee dat Schiphol Group 90 miljoen euro investeert in de ontwikkeling van Lelystad Airport. Er komt bovendien een nieuw treinstation genaamd Lelystad Zuid en een nieuwe afrit van de A6. Het Rijk investeert daarbij vijftig miljoen euro, de regio nog eens twintig miljoen.

Teleurstelling na uitstel

In november 2016 maakt staatssecretaris Dijksma bekend dat de uitbreiding en in gebruikname van Lelystad Airport vertraging oploopt. Het uitstellen van de datum waarop Lelystad Airport als luchthaven voor passagiersvluchten in gebruik wordt genomen is het gevolg van het feit dat Luchtverkeersleiding Nederland de afgelopen maanden nauwelijks aandacht heeft besteed aan de vliegroutes.

Aanleiding voor het ontbreken van prioriteit voor het probleem is een conflict over de arbeidsvoorwaarden en inkomens van luchtverkeersleiders. Door het geschil heeft LVNL voorlopig minder verkeersleiders tot haar beschikking gehad, waardoor het maken van routes voor Lelystad Airport op een lager pitje kwam te staan. Het bestuur van LVNL heeft daarop eind vorig jaar besloten om de inzet voor dit project te bevriezen, met alle gevolgen van dien.

Het uitstel zorgde voor grote teleurstelling bij provincie Flevoland en het bedrijfsleven in Lelystad.

Lelystad Airport Geschiedenis

Close